Bouwprojectmanagment & ondersteuning facilitair gebied

“Penta Rho is voor ons een betrouwbare en betrokken partner met kennis van zaken. Als Veluwse Onderwijsgroep hebben we een flink aantal schoolgebouwen. Voor ons is het prettig dat Penta Rho breed kan adviseren, zowel op strategisch als operationeel gebied."

Bouwprojectmanagment & ondersteuning facilitair gebied

"Zo is ziekte op onze afdeling Facilitair Beheer door Penta Rho opgelost via detachering. De werkzaamheden zijn snel en goed opgepakt. Ook ondersteunt Penta Rho de Veluwse Onderwijsgroep bij het maken van langetermijnplannen als het gaat om huisvesting en investeringen.

Verder voeren ze diverse projectwerkzaamheden uit, zoals een herinrichtingsplan voor één van onze scholen.”

Het is erg prettig dat we gebruik kunnen maken van verschillende expertises binnen één bureau. De samenwerking verloopt iedere keer prima. De adviseurs handelen adequaat en het contact is plezierig.

Op dit moment is Penta Rho betrokken bij de herhuisvesting van De Krugerstee in Vaassen, De Schakel in Apeldoorn en Eloy in Ugchelen. In maart (2021) is de bouw voor De Krugerstee officieel van start gegaan. Basisschool De Schakel krijgt een nieuw schoolgebouw op dezelfde plaats als waar de school op dit moment staat. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw in het najaar van 2022 gereed zal zijn.


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven