Haalbaarheidsstudie Brede School Culemborg-Oost

"Brede School Culemborg-Oost is één van de projecten die wij als Stichting Maatschappelijk Vastgoed samen met Penta Rho uitgevoerd hebben. Penta Rho heeft in opdracht van de gemeente Culemborg een haalbaarheidsstudie naar ver- of nieuwbouw gedaan. Bij de afweging tussen renovatie of nieuwbouw op één locatie zijn wij er als Stichting Maatschappelijk Vastgoed bij betrokken. Ons is gevraagd te kijken hoe het gebouw financieel haalbaar gemaakt kon worden."

Haalbaarheidsstudie Brede School Culemborg-Oost

Door middel van alternatieve financiering ‘Huren als een Eigenaar’ hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouw mogelijk werd. In de ontwikkeling van de brede school heeft Penta Rho de programma’s van eisen gemaakt. Met twee onderwijsinstellingen en een kinderopvangorganisatie zijn werkgroepen geformeerd waarin met elkaar gesproken is hoe het gebouw eruit zou moeten zien en wie welke ruimtes nodig heeft.

Samen met Penta Rho hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouw voor de Brede School Culemborg-Oost financieel haalbaar werd.

De adviseurs van Penta Rho zijn kundige mensen. Als we taken wegzetten bij Penta Rho, weten we wat we krijgen. Dat geeft ons veel rust, wij hoeven ons over dat onderdeel geen zorgen te maken. Bovendien voeren ze de werkzaamheden uit binnen de gestelde tijd en kosten.


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven