IHP gemeente Houten

Het Integraal Huisvestingsplan voor de gemeente Houten is een ingrijpend en omvangrijk plan. Het geeft een beleidsmatig kader voor het gehele onderwijs in Houten. Penta Rho heeft als onafhankelijke partij de inhoudelijke en financiële kaders helder beschreven.

IHP gemeente Houten
Penta Rho is voor meerdere projecten in onze gemeente ingeschakeld. We werken erg prettig samen en weten precies wat we aan elkaar hebben.

In Penta Rho hebben wij als gemeente een partner gevonden die veel kennis en ervaring heeft opgebouwd vanuit andere projecten in het land. Die kennis nemen wij graag mee in onze plannen.

Een belangrijke randvoorwaarde bij het opstellen van het IHP was dat de schoolbesturen nauw betrokken zouden worden. Penta Rho is hierbij voortvarend te werk gegaan. In een rap tempo zijn afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. Vragen worden ook altijd vlot beantwoord en producten snel opgeleverd.


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven