IHP gemeente Zaltbommel

Onze gemeente heeft samen met buurgemeente Maasdriel Penta Rho de opdracht gegeven een Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018-2032 op te stellen. In beide gemeenten was Marieke Stevering-Rutten al betrokken als procesbegeleider leerlingendaling. We zijn blij dat we Penta Rho gevraagd hebben ook het IHP op te stellen, zodat alles geïntegreerd plaats kon vinden.

IHP gemeente Zaltbommel

De samenwerking met Penta Rho ervaren we als heel positief. De adviseurs zijn prettig in de omgang en staan open voor ideeën en vragen. Het proces is ook heel zorgvuldig uitgevoerd.

Zo heeft Penta Rho een startbijeenkomst georganiseerd met de raad en de schoolbesturen en deze helemaal vormgegeven. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in het IHP, zodat het IHP ook voor iedereen herkenbaar is.

Voor mij is wel duidelijk; als we binnen de gemeente Zaltbommel ergens mee zitten, weet ik Penta Rho te vinden.

Ondanks de vele verschillende stromingen heeft Penta Rho goede contacten met de 13 schoolbesturen in onze regio. Marieke heeft het voor elkaar gekregen dat schoolbesturen écht met elkaar in gesprek zijn gegaan en bij elkaar in de keuken gekeken hebben. Er zijn op enkele plekken dan ook hele mooie samenwerkingen ontstaan.

Het IHP is een rapport waar wij als gemeente en schoolbesturen op terug kunnen vallen. We hebben inmiddels een aanzet gemaakt om onderdelen verder uit te gaan werken.


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven