Nieuwbouw sportaccommodatie De Hoenderloo Groep

"Op het terrein van de Hoenderloo Groep in Hoenderloo is in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nieuwe sportaccommodatie gebouwd. Vlak nadat het programma van eisen met de gebruikers is gemaakt, is Penta Rho aangeschoven als ondersteuning voor het bouwprojectmanagement."

Nieuwbouw sportaccommodatie De Hoenderloo Groep

In de voorbereiding heeft Penta Rho veel werk verzet. Ze bewaakten het programma van eisen en de beheersaspecten zoals geld, organisatie, tijd en kwaliteit. Ze hebben de projectgroepvergaderingen voorgezeten, de uitgangspunten opgesteld en de aanbesteding en het onderhandelingstraject met de aannemer uitgevoerd. Ook leverden ze de juiste informatie voor de voortgangsrapportages ten behoeve van de stuurgroep.

Penta Rho heeft uitstekend werk verricht in hun ondersteuning van het bouwprojectmanagement.

Penta Rho was tijdens de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het bouwtoezicht en de directievoering. Ze waren voorzitter van de bouwvergaderingen en zorgden voor de verslaglegging. Een sterk punt is dat de adviseur van Penta Rho de vragen van de aannemer vlot aan mij terugkoppelde, zodat er geen vertraging optrad. Hij bewaakte de planning erg goed en communiceerde helder.
Ook zat Penta Rho boven op het werk om meerwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Ze zochten proactief mee naar alternatieven of mogelijkheden voor minderwerk. Ik vind dat ze dat erg goed gedaan hebben.

Het project is binnen het budget opgeleverd en heeft een hoog kwaliteitsniveau.


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven