Ontmoetingsplek het Kristal in Apeldoorn

"Het Kristal was een ambitieus project en is tot op heden een uniek gebouw, waarin primair onderwijs, speciaal onderwijs inclusief speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen, een revalidatiecentrum en reguliere kinderopvang gehuisvest is. Ook is voorzien in een therapiebad en een ruimte voor sport. In combinatie met de woningcorporatie zijn ook 100 woningen, diverse zorgwoningen voor verschillende doelgroepen, een parkeergarage, een gezondheidscentrum, restaurant en een winkelruimte gerealiseerd."

Ontmoetingsplek het Kristal in Apeldoorn

In het project zijn de gemeente Apeldoorn en Penta Rho tot de uitvoeringsfase samen opgetrokken. Penta Rho heeft onder andere alle programma’s van eisen met de gebruikers opgesteld. Jan Roelofs van Penta Rho vervulde tot de uitvoeringsfase een coördinerende rol bij de afstemming met de woningcorporatie. Hij heeft ons hiermee veel werk uit handen genomen.

Jan Roelofs van Penta Rho is transparant, eerlijk en denkt proactief mee over hoe wij als gemeente een project optimaal kunnen laten verlopen.

Als gemeente hadden we met dit project korte lijnen met Penta Rho. De samenwerking met Jan Roelofs is erg prettig verlopen. Hij is erg vakkundig en heeft bijvoorbeeld ook de Europese aanbestedingen voor zowel het gebouw als de infrastructuur rondom het gebouw voor ons geregeld.


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven