Procesbegeleiding leerlingendaling Betuwe

De Betuwe heeft te maken met krimp en zo’n 15 schoolbesturen willen met elkaar aan de slag om de gevolgen van de leerlingendaling het hoofd te bieden. Marieke Stevering van Penta Rho fungeert hierbij als procesbegeleider.

Procesbegeleiding leerlingendaling Betuwe

De regio is complex, met 6 gemeenten met zowel stedelijke als plattelandsproblematiek, veel verschillende belangen en grote afstanden. We zijn op zoek naar het antwoord op de vraag wat de (on)mogelijkheden voor samenwerking zijn.

Wat ontzettend prettig hierbij is, is dat Penta Rho steeds de balans zoekt tussen de inhoudelijke kant (onderwijs en opvang) en de harde kant (de cijfers).

Penta Rho is de juiste partner in de opdracht waar we nu voor staan. Ze hebben zowel ervaring met krimp als met (bestuurlijke) samenwerking en brede scholen.

We willen allemaal toekomstbestendig, stabiel en goed onderwijs bieden, ondanks de krimp. Dan zullen we iets moeten gaan doen. Zowel de onderwijsinhoudelijke als procesinhoudelijke expertise van Penta Rho kunnen we daarbij goed gebruiken.


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven