Traject ‘andere schooltijden’ op Het Kompas in Dronten

Met ingang van schooljaar 2019-2020 stapt CBS Het Kompas in Dronten over op een continurooster. Directeur Kees van Garderen kijkt terug op een positieve samenwerking en de deskundigheid van een van onze adviseurs.

Traject ‘andere schooltijden’ op Het Kompas in Dronten

‘We merkten steeds vaker dat de tijd rijp was om ons te oriënteren op andere schooltijden. Het is echter een traject waar best veel verschillende meningen en perspectieven de revue passeren. Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, hebben we Penta Rho als onafhankelijke deskundige ingeschakeld.

Adviseur Willeke Wolf heeft een werkgroep in het leven geroepen met zowel leerkrachten als ouders. Zij hebben actief en zorgvuldig dingen uitgezocht en uitgebroed. Er is veel overleg geweest, ook met het team. Hierdoor kregen we een uitgebalanceerd advies.

We gaan volgend jaar werken met een continurooster, maar hebben wel gekozen voor een half uur pauze voor leerkrachten en leerlingen. We zijn nu druk met de puzzel hoe we de pauzebegeleiding gaan doen, want dat moet je als school natuurlijk zelf doen.

Dankzij Penta Rho hebben we met alle belanghebbenden een zorgvuldige procedure doorlopen en een gedragen besluit kunnen nemen over andere schooltijden.

De samenwerking met Willeke hebben we als heel prettig ervaren. Het liep eigenlijk allemaal vanzelf. Wat fijn is dat Willeke makkelijk benaderbaar is als we vragen hebben en dat ze goede adviezen geeft. Het is bovendien heel prettig dat Penta Rho zoveel kennis en ervaring heeft met dit traject op andere scholen. Hierdoor hebben ze een bredere kijk, veel verder dan alleen onze school, en dat is heel waardevol.’

Kees van Garderen, directeur Het Kompas Dronten


Taakbeleid Het Rhedens vernieuwd!

Het taakbeleid van Het Rhedens, met drie locaties in Dieren en Rozendaal, dateerde uit 2014, was soms een keurslijf en soms onduidelijk. Reden genoeg voor deze VO-school om Penta Rho in te schakelen. Locatiedirecteur Clemy Oomens en P&O-medewerker Marieke Kalisvaart blikken terug op de samenwerking met Fred en Lizelot. 

Inpassingsstudie speciaal onderwijs Barendrecht

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs?

Scroll naar boven