Huisvesting - haalbaarheidsonderzoek

Meer zekerheid door
haalbaarheidsonderzoek

Bepaalde keuzes hebben vergaande gevolgen voor de toekomst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de totstandkoming van een nieuw gebouw of bij de keuze tussen nieuwbouw en renovatie. U kunt dit in feite maar één keer goed doen. Dan is het zaak om vooraf grondig onderzoek te doen zodat u de juiste keuzes kunt maken over de locatie of levensvatbaarheid. Een haalbaarheidsonderzoek of scenario-analyse levert u de antwoorden op.

Uw ambities waarmaken

Een haalbaarheidsonderzoek gaat in op ruimtelijke aspecten, functionele aspecten of locatie-aspecten. Ook financiële haalbaarheid, oftewel betaalbaarheid, is vaak een belangrijk onderdeel. De adviseurs van PentaRho kijken altijd verder dan alleen het financiële vraagstuk door anders te denken of door de verbinding te leggen met een integraal huisvestingsplan (IHP) of strategisch vastgoedbeleid.

Ook door andere vormen van financiering te zoeken en de exploitatie te optimaliseren, kan een onhaalbaar geacht project toch bereikbaar worden. Dit kan bijvoorbeeld door niet te focussen op het eenmalig investeringsniveau, maar door te koersen op het verlagen van uw jaarlasten. U bereikt daarmee politiek draagvlak waardoor u uw ambities kunt waarmaken.

Nieuwe inzichten

Een haalbaarheidsonderzoek kan op verschillende niveaus gedaan worden, van strategisch tot op gebouwniveau. Een scenario-analyse brengt bijvoorbeeld in beeld wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Een dergelijke analyse biedt u een goede basis voor het opstellen van uw huisvestingsbeleid. In een locatiestudie wordt onderzocht wat de beste locatie voor uw gebouw is. Ook daarin worden allerlei varianten bekeken welke mogelijk nieuwe inzichten of samenwerkingskansen bieden.

Geen twijfel over de juiste keuzes voor de toekomst

Gedegen onderzoek biedt u meer zekerheid bij het nemen van de juiste beslissing voor een project. De adviseurs van PentaRho vertellen u er graag meer over. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.