Home /Huisvesting /Programma van Eisen

Een doordacht ruimtelijk
programma van eisen is noodzaak

De belangrijkste vraag die gesteld moet worden bij nieuwbouw of een verbouwing: waar moet het gebouw aan voldoen om toekomstbestendig en duurzaam te zijn? En hoe laat u uw visie goed terugkomen in het gebouw? De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor het (ruimtelijk functioneel) programma van eisen. Het ruimtelijk programma van eisen (PvE) maakt de vertaalslag van uw visie naar een huisvestingsconcept en vormt het uitgangspunt voor de architect.

Draagvlak in uw organisatie

Primair moet een gebouw functioneel zijn. Daarom ontleden wij uw visie, en hoe er in het gebouw gewerkt gaat worden, in functies. Dit doen we samen met u als gebruiker(s) in een interactief proces. Daarnaast onderzoeken we samen met de gebruikers waardoor zij zich prettig gaan voelen in een gebouw. En kijken we hoe we hun droomgebouw waar kunnen maken.
Door middel van diverse creatieve werkvormen slagen wij erin om draagvlak te creëren en uw visie goed te vertalen naar huisvesting.

Compleet programma van eisen

Naast ruimtelijke en functionele eisen richten we ons ook op de technische en facilitaire aspecten van een gebouw. We gaan onder meer in op Frisse Scholen, onderhoudsarm en lage exploitatie. Zo ontstaat een compleet ruimtelijk programma van eisen.

Ruimte om te zijn

Samen met alle betrokkenen willen wij gebouwen realiseren waarin de gebruikers de ruimte krijgen zichzelf te zijn. Het motto van ons bureau is niet voor niets ‘Ruimte om te zijn’. We stellen (ruimtelijk functionele) programma’s van eisen op voor scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Ook bijvoorbeeld dorpshuizen, waar vele organisaties en verenigingen één gebouw gebruiken, maken graag gebruik van onze expertise.

Inspiratie nodig?

Een gebouw moet de gebruikers inspireren. Daarom laten wij u graag zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. We organiseren excursies en laten u bijzondere voorbeelden in het land zien. Onze adviseurs weten wat er te koop is in de wereld. Ze houden alle ontwikkelingen, zowel technische concepten als bijvoorbeeld vernieuwende onderwijsconcepten, nauwgezet bij. Deze kennis zetten we graag in om voor u een bijzonder, functioneel en toekomstbestendig gebouw te realiseren.