Huisvesting - Programma van Eisen

Een doordacht ruimtelijk
programma van eisen is noodzaak

De belangrijkste vragen die gesteld moeten worden bij nieuwbouw of een verbouwing, zijn: waar moet het gebouw aan voldoen om toekomstbestendig en duurzaam te zijn? En hoe zorgt u ervoor dat het gebouw uw visie ondersteunt?

De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor het (Ruimtelijk-Functioneel) Programma van Eisen (RF-PvE). Het RF-PvE maakt de vertaalslag van uw visie naar een huisvestingsconcept en vormt het uitgangspunt voor de architect.

Draagvlak in uw organisatie

Primair moet een gebouw functioneel zijn. Daarom vertalen wij uw wensen en (duurzaamheids)ambities naar functies. Dit doen we samen met u als gebruiker(s) in een interactief proces.

Daarnaast onderzoeken we samen met u waardoor de toekomstige gebruikers zich prettig gaan voelen in een gebouw en kijken we samen hoe wij uw droomgebouw waar kunnen maken. Door middel van diverse creatieve werkvormen slagen wij erin om draagvlak te creëren en uw visie goed te vertalen naar huisvesting.

Compleet Programma van Eisen

Naast ruimtelijke en functionele eisen richten we ons ook op de technische en facilitaire aspecten van een gebouw. We gaan onder meer in op Frisse Scholen, BENG en de daarbij behorende exploitatie. Zo ontstaat een compleet Programma van Eisen.

Ruimte om te zijn

Samen met alle betrokkenen willen wij gebouwen realiseren waarin de gebruikers de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Het motto van ons bureau is niet voor niets ‘ruimte om te zijn’. We stellen Programma’s van Eisen op voor scholen (zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs), kinderopvangorganisaties en overige maatschappelijke voorzieningen (bijvoorbeeld dorpshuizen).

Inspiratie nodig?

Een gebouw moet de gebruikers inspireren. Daarom laten wij u graag zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. We organiseren excursies en laten u bijzondere voorbeelden in het land zien. Onze adviseurs weten wat er te koop is. Ze houden alle ontwikkelingen, zowel technische concepten als bijvoorbeeld vernieuwende onderwijsconcepten, nauwgezet bij. Deze kennis zetten we graag in om voor u een bijzonder, functioneel en toekomstbestendig gebouw te realiseren.