Schoolscan po/vo

Een nieuw schoolplan, een nieuwe onderwijsvisie, de komst van de inspectie, het zijn voor een school redenen om eens stil te staan bij de kwaliteit van het onderwijs op de school. 

De Schoolscan

PentaRho heeft samen met Xandra Baas een tool ontwikkeld om samen met u te kijken naar de kwaliteiten en aandachtspunten op uw school. We doen dit aan de hand van het toetsingskader van de onderwijsinspectie omdat dat leidend en bindend is voor het Nederlands onderwijs. Hierbij inspireren we, maar leggen tegelijkertijd de vinger op de zere plek.

Indien er op korte termijn een inspectiebezoek gepland staat, kan de Schoolscan u helpen in de voorbereiding om de puntjes op de i te zetten. Op deze manier gaat u en het team het inspectiebezoek vol zelfvertrouwen tegemoet.

De Schoolscan is ook een goed instrument voor zelfreflectie of een 0-meting indien er sprake is van een nieuwe school of bij een heroverweging van de eigen onderwijsvisie.

Kwaliteit van onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat veel scholen (zowel in het primair onderwijs als in het voorgezet onderwijs) zich na een bezoek door de inspectie werkelijk realiseren hoe de school er kwalitatief voorstaat. Met de Schoolscan wordt de kans een stuk kleiner dat u wordt verrast door de uitkomst van het inspectiebezoek. U bent met de Schoolscan beter in staat om zelf de regie te nemen.

Elke school is bezig met de kwaliteit van het onderwijs. Wie wil er nou niet trots zijn op de resultaten. Hoe fijn is het als er een onafhankelijke partij met u meekijkt en met u spreekt over de inhoud en kwaliteit van het onderwijs, u een spiegel voorhoudt om vervolgens inzicht te krijgen in uw eigen processen.

Wij luisteren graag naar uw verhaal!

Schoolscan-traject

Elk traject start met een intakegesprek waarin de kaders worden besproken en vastgelegd. De Schoolscan wordt afgesloten met een adviesrapportage.

Een Schoolscan bestaat verder uit:

  • een documentenanalyse (er wordt nagegaan of uw school voldoet aan de wettelijk verplichte eisen m.b.t. documentatie)
  • een schoolbezoek (observeren van lessen, gesprekken voeren met leerkrachten, interne begeleiders, specialisten en/of ouders en kinderen. )

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Schoolscan voor het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs?  Neem dan gerust contact op met Valerie Boon. Zij maken graag een vrijblijvende afspraak met u.