Home / portfolio / IHP gemeente Koggenland

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • 7 clusters
  • start september 2015
  • eind februari 2016
IHP gemeente Koggenland

De gemeente Koggenland was al enige tijd in gesprek met twee schoolbesturen over de visie op onderwijshuisvesting. Het wilde echter niet lukken om met elkaar op één lijn te komen. Daarom is besloten om een onafhankelijk procesbegeleider erbij te halen.

PentaRho heeft ons in dit proces naar volle tevredenheid begeleid. We zijn begonnen met af te pellen naar ‘waar staan we nu, waar willen we naar toe en wat is daarvoor nodig’. Ook hebben we nadrukkelijk gekeken naar de raakvlakken. Het bleek dat we eigenlijk helemaal niet zover uit elkaar lagen!

We hebben vooral ondersteuning gehad van adviseur Marieke Stevering.
Marieke is een erg prettig persoon, ze communiceert helder en houdt zich aan afspraken. De samenwerking verliep heel erg plezierig.
xtekstx

Door de begeleiding van PentaRho is het gelukt om een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting te formuleren. Het resultaat is een toekomstgericht Integraal Huisvestingsplan, waar zowel gemeente als schoolbesturen achter staan.

Het IHP is door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. Er wordt nu stap voor stap gewerkt aan de realisatie ervan.