Portfolio

In ons portfolio vindt u uiteenlopende projecten waar wij ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden. Dit zijn projecten in het onderwijs, voor gemeenten, in de zorg en de kinderopvang. Allen hebben gemeen dat het projecten zijn met ruimte om te zijn.

Bouwbegeleiding Zendings-Diaconessenhuis Amerongen

In het hartje van Amerongen is een nieuw onderkomen gebouwd voor de zustergemeenschap van Zendings-Diaconessenhuis Bethanië. In het gebouw met 7 appartementen voor de zusters en 4 eengezinswoningen zijn de zusters een nieuwe leefgemeenschap gestart.

Bouwtoezicht gebouw ‘P8’ Fontys

"De komende jaren investeert Fontys in verschillende gebouwen en campussen, met name in Tilburg en Eindhoven, om de fysieke omgeving weer toekomstbestendig te maken. Via een aanbesteding hebben we met drie partijen een raamovereenkomst gesloten, waaronder met Penta Rho."

Bouwprojectmanagment & ondersteuning facilitair gebied

“Penta Rho is voor ons een betrouwbare en betrokken partner met kennis van zaken. Als Veluwse Onderwijsgroep hebben we een flink aantal schoolgebouwen. Voor ons is het prettig dat Penta Rho breed kan adviseren, zowel op strategisch als operationeel gebied."

IHP gemeente Zaltbommel

Onze gemeente heeft samen met buurgemeente Maasdriel Penta Rho de opdracht gegeven een Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018-2032 op te stellen. In beide gemeenten was Marieke Stevering-Rutten al betrokken als procesbegeleider leerlingendaling. We zijn blij dat we Penta Rho gevraagd hebben ook het IHP op te stellen, zodat alles geïntegreerd plaats kon vinden.

Nieuwbouw RSG Pantarijn, locatie Kesteren

Dit schooljaar (2018/2019) hebben we met onze vmbo-locatie in Kesteren een volledig nieuw, licht en functioneel schoolgebouw met twee verdiepingen betrokken. Leerlingen en docenten hadden er enorm veel zin in. Het voormalige schoolgebouw was 40 jaar oud en echt niet meer van deze tijd.

Nieuw taakbeleid CSG Het Streek

CSG Het Streek  in Ede is een christelijke scholengemeenschap met vier locaties. Gertjan van der Molen, voorzitter College van Bestuur, schakelde Penta ho in voor een nieuw taakbeleid.

Procesbegeleiding duurzaam vmbo Almelo

In het kader van de procesbegeleiding leerlingendaling zijn vier schoolbesturen in de regio Almelo in gesprek gegaan over het vmbo. In het verleden zijn pogingen tot samenwerking mislukt, vooral door de verschillende belangen.

Scroll naar boven