Archief voor ‘Financiering’ Categorie

Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. PentaRho is in 18 regio’s in Nederland werkzaam (en werkzaam geweest) als procesbegeleider in het kader van de procesbegeleiding leerlingendaling. Één van die regio’s betreft het primair onderwijs in Zuidoost- Friesland (Opsterland, Oost- en Weststellingwerf). (meer…)

Samen met drie andere adviesbureaus (B&T, Infinite Financieel en Fenom) biedt PentaRho jonge starters op de arbeidsmarkt een traineeship van 10 maanden aan. De starters krijgen de kans te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zich breed te oriënteren in onderwijsland. (meer…)

‘Huren als een Eigenaar’ van  Stichting Maatschappelijk Vastgoed krijgt steeds meer landelijke bekendheid. Voor gemeenten en schoolbesturen biedt het concept dé mogelijkheid om in tijden van beperkte budgetten, toch een duurzaam en fris schoolgebouw te bouwen. Voor wie nog niet precies weet wat ‘Huren als een Eigenaar’ inhoudt, er staat nu een heldere video online waarin schoolbestuurders en gemeenten vertellen over hun ervaringen.  (meer…)

PentaRho en Stichting Maatschappelijk Vastgoed werken al jaren samen op het gebied van onderwijshuisvesting. Onlangs hebben de twee organisaties een partnerovereenkomst getekend. PentaRho is voortaan ‘preferred supplier’ bij projecten van Stichting Maatschappelijk Vastgoed als het gaat om het financieringsconcept ‘Huren als een Eigenaar’. De stichting schakelt PentaRho onder andere in voor de onderwijskundige visie, de programma’s van eisen en het projectmanagement. Het concept ‘Huren als een Eigenaar’ staat volop in de belangstelling. Steeds meer gemeenten en schoolbesturen zijn geïnteresseerd in…

Trainees raken steeds meer thuis in het onderwijs Afgelopen september is Penta Rho samen met adviesbureaus B&T en Infinite Financieel gestart met een tien maanden durend traineeprogramma. In totaal krijgen zes ambitieuze starters  de kans te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zich breed te oriënteren in onderwijsland. Een half jaar later zijn de Penta Rho-trainees Lizelot Zantboer en Jildau Bijlsma al aardig ingeburgerd en werken ze actief mee aan allerlei projecten. Beide trainees hebben een universitaire studie achter de…

Op 17 januari 2017 is het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. De wet maakt het voor schoolbesturen gemakkelijker om oplossingen toe te passen in gebieden met leerlingendaling. In het wetsvoorstel staat ook dat bij een fusie of sluiting van een school, de ouders en het personeel altijd vooraf moeten worden geraadpleegd voordat de medezeggenschapsraad instemt met een fusie of positief adviseert bij een sluiting. Penta Rho is in 15 regio’s betrokken als regionaal procesbegeleider leerlingendaling…

Ruimte bieden aan talentvolle en ambitieuze starters. Dat is het doel van het traineeprogramma dat drie adviesbureaus in onderwijsland (B&T, Infinite en Penta Rho) samen hebben opgezet. Twee jonge talenten zijn sinds september werkzaam bij Penta Rho: Lizelot Zantboer en Jildau Bijlsma. In totaal 6 trainees doen mee aan het traineeprogramma, bij elk bureau twee. Tien maanden lang krijgen zij de kans om kennis te maken met het adviesvak, te groeien en talenten te ontwikkelen. In die periode worden er…

OCW heeft opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor bekostiging van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. Dit betekent dat schoolbesturen (vo en po) die te maken hebben met krimp, nog tot 30 november aanstaande een aanvraag kunnen indienen. Met de regeling wil OCW samenwerking tussen schoolbesturen in krimpende regio’s tot stand brengen. Het beoogde resultaat van de procesbegeleiding is een meerjarig voorzieningenplan met een goede balans van vraag en aanbod op de lange termijn. Voorwaarde is dat minimaal 2 schoolbesturen en 2 gemeenten…

Met gepaste trots presenteren we u onze nieuwe website. We hebben de website dynamischer en gebruiksvriendelijker gemaakt. Bovendien leest u meer over de projecten die we gerealiseerd hebben, of waar we nog mee bezig zijn. Hierdoor krijgt u een betere indruk van het brede scala aan werkzaamheden dat wij doen op het gebied van huisvesting, financiering en organisatie. Op onze nieuwe site stellen onze mensen, de adviseurs en ondersteuners, zich persoonlijk aan u voor. En bovendien vertellen opdrachtgevers iets over…

Eén van onze samenwerkingspartners, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, heeft een mooi succes behaald met het concept ‘Huren als eigenaar’ ofwel 'bouwen zonder geld'. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft namelijk aan het model een publicatie gewijd met als titel: ‘Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen’. Dit betekent dat de stichting nu werkt aan een landelijke uitrol van het concept. De publicatie is gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO.nl stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Stichting Maatschappelijk…