Evaluatie samenwerking

Een multifunctionele accommodatie of integraal kindcentrum (IKC) is vaak gebouwd met als doel synergie te ontwikkelen tussen de samenwonende partijen. Zij kunnen gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en/of voordeel behalen door elkaars nabijheid. Na een aantal jaren is het goed om deze samenwerking te evalueren. Hoe verloopt de samenwerking nu echt? Waar loop je tegen aan? In een drietal sessies wordt de samenwerking onderzocht op kansen en mogelijkheden en beperkingen en bedreigingen.

Evaluatie-aspecten

Het resultaat is een korte rapportage waarmee inzicht wordt gegeven in hoe de samenwerking verloopt en welke kansen er zijn om de samenwerking te versterken. Deze module kan met of zonder de modules ‘quickscan’ en ‘beheerplan onder de loep’ worden afgenomen.

Kiest u voor deze module dan wordt de samenwerking geëvalueerd. Daarbij kijken wij naar de beoogde inhoud, het doel en de synergie in relatie tot de werkelijke samenwerking. De mate waarin de uitvoering in de praktijk overeenkomt met de oorspronkelijke visie op samenwerking wordt inzichtelijk gemaakt met een visiethermometer. Indien er grote verschillen blijken te zijn, worden er aanbevelingen gedaan om de visie aan te passen dan wel de samenwerking te verbeteren.

Drietal sessies

Tevens wordt er een korte analyse gemaakt van de relatie met de omgeving (betrokkenheid, samenwerking met andere partijen, het sociaal profiel) en de landelijke of regionale ontwikkelingen (zoals transities sociaal domein, intensievere samenwerkingsvormen, krimp).

Op basis van een drietal sessies met de samenwerkende partijen en een inventarisatie en analyse van relevante stukken, stellen wij vervolgens een korte rapportage inclusief aanbevelingen voor u op. Maatwerk is altijd mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Marieke Stevering-Rutten

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Marieke Stevering-Rutten is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Bert Kampman

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Bert Kampman is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Patricia Osseweijer

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Patricia van Hest - Osseweijer is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven